Booking

I vinterferien er datoerne 14/2-18/2 incl. optaget og i sommerferien 2022 er der optaget fra 9/7-30/7 begge dage incl.. Skriv til mig, hvis du vil på venteliste.

Her kan du reservere et værelse til din kat. Du modtager en bekræftelse inden for 24 timer. Bemærk at mindste betaling er for 3 dage for én kat – dvs. kr. 300,-. (I højsæsonen er minimumsprisen kr. 600,-)

Reserveringer, der ændres/annulleres vedr. højsæsonen, skal ske 14 dage før, for at undgå opkrævning af hele den reserverede periode.

Husk! at katten skal være vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza (attest skal fremvises) og voksne hankatte skal være kastrerede.

During the winterholidays the dates February 14th to 18th is occupied and in the summer holidays 2022 everything is occupied from  July 9th to July 30th both days incl. Please write to me if you want to be on the waiting list.

Here you can reserve a room for your cat. You will receive a confirmation within 24 hours. Note that the minimum payment is for 3 days for one cat – ie. DKK 300. (In the high season, the minimum price is DKK 600)

Reservations that are changed / canceled regarding the high season, must be done 14 days before, to avoid charging for the entire reserved period.

Remember that the cat must be vaccinated  (certificate must be presented) and adult male cats must be neutered.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os