Booking af kattepension i Midtjylland og Sønderjylland m.m

Du finder Højvang Kattepension i Vorbasse, 10 min. fra Billund Lufthavn. På siden ‘Om os‘ kan du læse lidt mere om Højvang Kattepension.

Reservering af værelse

Alle pladser med udgang er optaget i perioden 7/7-30/7-2023 incl.
Pladser uden egen udgang er optaget i perioden: 14/7-30/7-2023 incl.

Via knappen nedenfor kan du reservere et af vores hyggelige katteværelser. Når du har oprettet dig som bruger i systemet, kan du selv gå ind og reservere, ændre og annullere bookinger. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp.

Bemærk at man max. kan booke et år frem.

Du modtager en bekræftelse inden for 24 timer. Minimuspris for ophold er kr. 500,-

Betaling:

Betalingen skal være os i hænde senest 30 dage før opholdets begyndelse, ellers kan I risikere at pladsen går til en anden. Hvis der er mindre end 30 dage til opholdet, skal betalingen ske hurtigst muligt.
Betaling vedr. langtidspension (over 30 dage) betales i aftalte månedlige rater forud. Kontakt mig for specialpris.
Reserveringer, der ændres/annulleres skal ske senest 30 dage før for at undgå opkrævning af hele den reserverede periode. Dette gælder kun i højsæsonen.

Højsæson i vores kattehotel

Højsæsonen er 1 juni til 31. august samt alle skoleferier og højtider. Der ydes ikke rabat i højsæsonen.

Husk! at katten skal være vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza (attest skal fremvises) og voksne hankatte skal være kastrerede. Således kan vi sikre, at alle katte har det godt, mens de er på ferie i vores kattepension.

Booking in English

You will find Højvang Kattepension in Vorbasse, 10 min. from Billund Airport. On the page ‘About us’ you can read a little more about Højvang Kattepension.

Room reservation

All rooms with an exit in the period 7/7-30/7-2023 incl. are fully booked!

All rooms without an exit in the period 7/7-30/7-2023 incl. are fully booked!

Via the button you can reserve one of our cozy cat rooms. Once you have registered as a user in the system, you can go in yourself and reserve, change and cancel bookings. Contact us if you need help.

Note that you max. can book a year ahead.

You will receive a confirmation within 24 hours. Minimum price for a stay is DKK 500

Payment

The payment must be in our hands no later than 30 days before the start of the stay, otherwise you may risk the place going to someone else. If there are less than 30 days to the stay, payment must be made as soon as possible.
Payment regarding long-term pension (over 30 days) is paid in agreed monthly installments in advance. Contact me for special price.
Reservations that are changed/cancelled must be made no later than 30 days before to avoid being charged for the entire reserved period. This only applies in high season. Outside the high season, the entire amount is refunded.

High season in our cat hotel

The high season is 1 June to 31 August as well as all school holidays and public holidays. No discount is given in high season.

Remember that the cat must be vaccinated against feline distemper and cat flu (certificate must be presented) and adult male cats must be neutered.

In this way, we can ensure that all cats feel good while they are on holiday in our cat pension.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os